Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Žaidybinių ginklų naudojimas1) Pagrindinis žaidimo principas - sąžiningumas. Kiekvienas žaidėjas pajutęs pataikymą, pats prisipažįsta  "sužeistu" arba "nukautu". 

2) Žaidime naudojami tik LARP ir NERF tipo ginklai. 

3) Žaidime leidžiama naudoti tik nepavojingą pirotechniką. Tai gali būti pirktiniai dūminiai užtaisai. Arba pirktinės granatos bei minos, kurių veikimas pagrįstas užvedamos spyruoklės principu.  

4) Žaidime leidžiama naudoti šaltųjų ginklų - peilių, durtuvų, kardų ir pan., imitacijas. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai. 

5) Rekomenduojama žaidimo metu  dėvėti apsauginius akinius arba akis apsaugančią kaukę. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų. 

6) Žaidime gali būti naudojamas radijo ryšys. 

7) Žaidime leidžiama dalyvauti apsirengus civiliais drabužiais (džinsais, treningais, žiedmarške ir t.t.). Kostiumas ir jo detalės suteikia papildomų gyvybės taškų. 

8) Žaidėjas laikomas sunkiai sužeistu kai netenka visų gyvybės taškų. Gyvybės taško žaidėjas netenka jei jį ar jo ekipuotės dalį kliudė bent viena NERF kulka ar granatos arba minos kaunamoji medžiaga (PVZ miltai). "Pataikymu" laikomi pataikymai į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.). Pataikymas į ginklą "mirtinu" nelaikomas, bet gali būti laikoma, kad ginklas sugadintas ir jo naudoti visą likusį žaidimo laiką ar aptartą jo dalį negalima. 

9) "Pataikymu" nelaikomas pataikymas kulkai atšokus (rikošetavus) nuo sienos, medžių ir kitų kietų paviršių. Granatos ar minos "kaunamosios medžiagos" rikošetas laikomas "mirtinu". 

10) Kai gyvybės taškų nelieka – personažas laikomas sunkiai sužeistu. Jis nebegali judėti, tačiau gali šauktis pagalbos. Kiti personažai gali jį sutvarstyti, jei turi tvarsčių, ir išnešti iš kovos lauko. Personažas gali susitvarstyti pats ir medituoti kol atsistatys visi gyvybės taškai. Jei pagalba nesuteikiama, personažui belieka laukti gailestingumo arba mirties nuo priešo rankos. Norint galutinai sunaikinti personažą, reikia jį įveikti ir po to ištarti – „aš nukertu tau galvą“. Tam būtina turėti LARP‘ui pritaikytą kardą ar kirvį. "Nukautasis" iš žaidimo pasišalina iškėlęs ginklą virš galvos. Jis negali bendrauti su aplinkiniais žaidėjais ir turi kuo greičiau susirasti žaidimo organizatorių bei gauti tolesnes instrukcijas. 

11) Toliau "Nukautasis" dalyvauja žaidime pagal iš anksto numatytą scenarijų. 

12) Žaidėjas žaidimo metu gali būti "paimtas į nelaisvę". Yra imituojamas jo supančiojimas virve ir žaidėjas nebegali naudoti ginklų. Žaidėją išlaisvinti galima tik nuėmus pančius. 

13) Prieš belaisvius griežtai draudžiama naudoti fizinį ar psichologinį smurtą, atiminėti ginklus, amuniciją, ekipuotę ir pan.. Paimtas į nelaisvę žaidėjas privalo iš ginklo išimti dėtuvę. Visus anksčiau aprašytus kankinimo atvejus (fizinį ir psichologinį smurtą), galima suvaidinti (atžaisti) jei suimtasis sutinka. 

14) Asmenys, atvykę į žaidimo vietą kartu su žaidėjais, tačiau žaidime nedalyvaujantys - žaidėjų sutuoktiniai, vaikai, draugės ar draugai, žurnalistai, fotografai ar kino operatoriai, taip pat asmenys atsitiktinai patekę į žaidimo teritoriją - vietiniai gyventojai, turistai ir pan.. vadinami "Dvasiomis".

15) Kartu su žaidėjais atvykusios "dvasios" žaidimo metu neturi būti žaidimo teritorijoje. Žaidėjų sutarimu buvimas žaidimo teritorijoje gali būti leistas tik "dvasiai" užsirišus sutartus skiriamuosius ženklus arba apsivilkus ryškią liemenę bei užtikrinus akių apsaugą. 

16) Su turistais, vietiniais gyventojais, grybautojais, uogautojais ar kitais asmenimis, atsitiktinai patekusiais į žaidimo vietą, būtina elgtis mandagiai, neutraliai, jokiu būdu neprovokuojant konflikto. Visi nesutarimai, kilę tarp žaidėjų ir tokių asmenų, išsprendžiami derybų ir susitarimų būdu. 

17) Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kontaktas tarp priešingų pusių žaidėjų. žaidėjas, panaudojęs žaidimo metu fizinio smurto (kovinių imtynių ar kikbokso) veiksmus prieš kitą žaidėją ar "dvasią", šalinamas iš žaidimo. 

18) Draudžiami bet kokie "santykių aiškinimaisi" tarp žaidėjų žaidimo metu. Žaidėjams susiginčijus iš žaidimo šalinami visi dalyvavę ginče žaidėjai. Žaidimo klausimais leidžiama diskutuoti tik dalyvaujant žaidimo organizatoriui. 

19) "Nukautajam" leidžiama perduoti kitam žaidėjui savo ginklą, amuniciją ar šaudmenų atsargas, bet draudžiama bendrauti su tebežaidžiančiais žaidėjais, perdavinėti bet kokias žinias apie priešininkus ar žaidimo eigą. Visa atsakomybė dėl ginklo, amunicijos ar šaudmenų atsargų perdavimo paliekama ginklo savininkui. Jei nenori, kad ginklas būtų sugadintas - neduok jo nepatikimam žaidėjui.  

20) Griežtai draudžiama šaudyti į žaidimo organizatorių, žaidimo metu su juo ginčytis, nevykdyti nurodymų, jam trukdyti. 

21) Griežtai draudžiama šaudyti į "nukautuosius" ryšinčius skiriamuosius raiščius ar išeinančius iš žaidimo pakeltu virš galvos ginklu. Griežtai draudžiama šaudyti į "dvasias", gąsdinti juos ginklais ar provokuoti. 

22) Draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma. 

23) Draudžiama tyčia taikytis bei šaudyti į priešininko galvą ir neapsaugotas kūno vietas, jei yra galimybė pataikyti į korpusą ar kitą apsaugotą kūno vietą. 

24) Draudžiama naudoti pirotechniką, kai žaidimo vietoje yra didelis gaisro pavojus. 

25) Griežtai draudžiama imti į rankas, bandyti numesti ar nuspirti nuo savęs uždegtas petardas, granatas ar kitą pirotechniką. Nukirpti minų atotampas yra leidžiama, tačiau draudžiama nukenksmintas minas liesti, ardyti ar bandyti išsinešti su savim. Draudžiama imti į rankas nesprogusias granatas ar minas. 

26) Draudžiama klausytis ar trukdyti priešininko radijo ryšio pokalbiams. Draudimas klausytis radijo ryšio pokalbių gali būti panaikintas, jei taip nurodyta žaidimo scenarijuje arba taip sutarė žaidėjai. Draudimas trukdyti radijo ryšį galioja visada. 

27) Draudžiama naudoti radijo ryšio stotis dirbančias kituose nei CB ir PMR446 diapazonuose. Šis draudimas negalioja svečiams iš užsienio valstybių, kuriose yra nustatyti kiti belicenzinio / nelicenzinio radijo ryšio diapazonai. 

28) Draudžiama dalyvauti žaidime asmenims, stipriai apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų. 

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

APRAŠAS ir TAISYKLĖS

Trečiasis angelų karasPo antrojo angelų sukilimo, mūsų kūrėjas paliko mus. Žmonija buvo sunaikinta. Mūsų egzistavimas neteko tikslo. Mes panirom į neviltį. Desperatiški bandymai išlaikyti pirminę pasaulio tvarką – žlugo. Dangaus karalystė subyrėjo į gabalus. Rojaus nebėra. Mūsų namų nebėra. Mes, puolę angelai, priversti gyventi žemėje. Netekę savo sparnų ir didelės dalies savo galių, mes tapome naujaisiais žemės gyventojais. Kai kurie iš mūsų mano, kad mes paskutinė viltis atkurti žmoniją ir buvusią pasaulio tvarką. Tačiau su tuo sutinka ne visi. Mes susiskaldę ir palikti likimo valiai. Dangaus nebėra, bet pragaras niekur nedingo. Ir jis ne po mūsų kojomis. Jis visad su mumis... 
PersonažaiŽaidėjai yra puolę angelai. Jie neteko savo sparnų, tačiau išsaugojo nemažai kitų galių. Jie vis dar yra nemirtingi. Užmušti juos galima tik nukirtus galvą. Veiksmas vyksta žemėje. Įkurta gyvenvietė. Gyvenvietėje egzistuoja kelios angelų stovyklos - frakcijos. 1.Cherubinai. Jie vis dar nepraranda vil…